FORNUFT OG SAMVITTIGHED ER NØDVENDIGT FUNDAMENT

”Enhver given Hændelse i en hvilken som helst Del af Universet har som betingende Faktorer alle tidligere og samtidige Hændelser i alle dele af Universet. Men de, som beskæftiger sig med at undersøge Aarsagssammenhængen i de Ting, der foregaar omkring dem, lader som Regel langt den overvejende Del af de samtidige og forudgående Hændelser ude af Betragtning.”

Således skriver forfatteren, Aldous Huxley, i sin bog ”Den grå Eminence” fra 1941. Han kritiserer den ekstreme forenkling, der fører til forkerte konklusioner og dårlige resultater.

Huxleys synspunkt understreger historiens vigtighed. Vi skal ikke fjerne historien, vi skal lære af den. Ikke mindst i disse år, hvor vi ser en værdimæssig krise i mange demokratier.

DEMOKRATI SKAL FORSVARES

Vi skal lære af 20erne og 30erne, hvor vi så, hvordan farlige opildnende ord kan føre til katastrofer. Vi skal være opmærksomme på tendenser i vor tid. Nogle siger, demokrati ikke er ”sexet”. Derfor gider vi ikke rigtig høre om det – eller diskutere det. Dermed bliver vi passive – og demokratierne bliver langsomt undergravede.

I Europa ser vi det i Polen og Ungarn, hvor retsreformer og klapjagt på minoriteter giver et mere autoritært styre. En EU-ekspert slog for nylig fast, at de to lande næppe kunne optages i EU i dag, med de ændringer, der er sket. Men i ly af krigen i Ukraine og deres vigtige placering som brohoved for hjælpen til landet, slipper de godt fra det. Ukraine selv er også en udfordring. Hvis Putin ikke havde indledt den bestialske krig, ville landet være alenlangt fra et EU-medlemskab på grund af korruption og svage demokratiske institutioner. Men nu står man i kø for at byde dem velkommen.

Det er fuld forståeligt, men farligt, hvis man ikke forstår at stille krav efter krigen. Går vi udenfor Europa, er demokratiet i Israel truet af autoritære tendenser. Nogle af os har været varme støtter for landet, bl.a. fordi det var Mellemøstens eneste demokrati. Men det kan vi se smuldre, fordi antidemokratiske tanker vinder frem. Indien, verdens største demokrati, er også drejet i en autoritær retning de sidste år. Det autoritære Kina vinder i styrke og ser ud som rollemodel for flere lande bl.a. i Afrika. Og udviklingen af demokratiet i USA er jo et helt kapitel for sig. Polarisering, ekstremisme, misbrug af embedsmands- og retssystemet for at vinde et valg, man har tabt, er store udfordringer. Fake news og konspirationsteorier fordrejer hovedet på millioner af mennesker.

FORSVAR OPLYSNINGSTIDENS IDEALER

Det moderne vestlige samfund bygger på Oplysningstidens tanker og ideer. Det enkelte menneske har værdi. Frihed er centralt. Demokrati er nødvendigt. Gud har skabt os – men vi har fået evnen til at træffe valg. Vi skal bruge vores fornuft og samvittighed til at se forskel på ondt og godt.

Hele denne tankegang er truet. Udefra af de styrkede autoritære stater. Men også indefra.

Forfatteren, Mathias Hee Pedersen, beskriver i sin bog ”Fascister i Fåreklæder?” hvordan ”det nye højre” vinder frem. Veluddannede storby unge falder for tanker, der grundlæggende ligner de nazistiske og fascistiske, blot iklædt mere spiselige former. Man er ikke længere voldsparate typer. Man er blevet velklædte, tænksomme personer, der undlader at tale om antisemitisme, Hitler og dødslejre, men som stadig støtter et autoritært, hvidt Europa. Samtidig findes der grupperinger, der mener vold og terror er vejen til den racekrig, der skal ”rense Europa”. De er dygtige til at hverve folk på Internettet – følg bare terrorsagen fra Vestsjælland, hvor en 16-årig åbenbart var medlem af en højreradikal organisation og forsøgte at hverve medlemmer. I PETs årlige trussel vurdering, der netop er kommet, er truslen fra den slags organisationer rimelig høj.

På den anden side finder vi ”den nye venstrefløj”, der øjensynlig er en integreret del af WOKE-bevægelsen. New York Times havde forleden en analyse af dem. For mig var det rystende at læse, at talsmænd for bevægelsen åbenlys vendte sig mod Oplysningstidens frihedsidealer. Bl.a. angreb de Obama og de liberale, der støtter ham. Ytringsfrihed er efter deres mening undertrykkende og nærmest racistisk. For man har ret til at komme med ytringer, der er imod det, de synes er rigtigt. Dvs de i godhedens navn vil afskære mennesker fra at sige ”det forkerte”. Det er en autoritær tankegang, der i praksis vil afskaffe demokratiet og det frie samfund. Vi har set tendenser til det også i Danmark. Ændring af tekst i bøger, angreb på statuer. Omskrivning af historien. Her er vi så tilbage til Huxley. Hvis vi fjerner eller overser årsagen til hændelser, risikerer vi at gentage de onde. Det er i mine øjne vigtigere at huske historien end at fjerne historien. Det er vigtigt at erkende sine fejl og de umenneskelige handlinger, man har gjort. Men det er farligt, hvis man glemmer de er sket. For så kan man jo risikere at gentage dem.

KAST DIG IND I VÆRDIKAMPEN

Der er en kultur og værdikamp i gang. Endnu er den spæd i vores land, men stærk mange andre steder. Vi skal være opmærksomme på den og være aktive i den. Med Internettet og dets slagkraft, med muligheden for effektiv Fake-news, med kunstig intelligens og med redigering af billeder og film på en måde, vi ikke kan gennemskue aner vi ikke, om det er den virkelige verden, vi handler ud fra. Derfor er der kun få faste holdepunkter: Vores grundlæggende værdier, vores fornuft og vores samvittighed.

Lad os stå ved dem.

Peter Duetoft


Ovenstående var min månedlige klumme i Nordjyske Medier 1.4.23