CV Peter Duetoft/ dansk

DUETOFT Peter: Fortæller, skribent, international demokratiseringsspecialist, samfunds debattør, fhv. MF,  f. 31/5 1950 i Nykøbing F ( dog kun “på gennemrejse”, da jeg for eneste gang i mit liv kom for tidligt. Da jeg kom ud af kuvøsen, kom jeg til Holbæk, hvor jeg voksede op. Så jeg er “holbækker”); søn af grosserer og fabrikant Alfred Duetoft (død 1985) og Nina f. Plambeck (død 1985). 

Student (Stenhus Gymn.) 1969; BA (historie, KU);


Folkevalgt

Medl. af Folketinget (Nordjyllands Amt) 1988-2001 (CD) ; næstfmd. for Folketingsgruppen 1991-94; fmd. for Folketingsgruppen 1994-2001; politisk ordfører 1993-97 og 2000-01; medl. Europa-Parlamentet 1987-88; fmd. for Folketingets Energipolitiske Udv. 1988-90 og fmd. for Udenrigspolitisk Nævn 1993-94, medl. af Markedsudv. fra 1988, næstfmd. 1991-94, af Finansudv. 1990-91 og fra 1992; Finansudvalgsfmd. 1994-2001, medl. af Det Politisk-Økonomiske Udv. 2000-01, af Færøudv., fmd. 2000-01; medl. af Amtsrådet, Kbhs Amt 1990-93; medl. af Hjørring Kommunalbest. (fmd. S-byrådsgruppe og medl. Økonomiudvalg) fra 2010 - 2021. Formand for Integrationsrådet i Hjørring Kommune fra 2010 - 2018.

Medl. af den Paritetiske Forsamling (EEC-ACP) 1988 og af North Atlantic Assembly Delegationen 1989-2001; fmd. for NAAs Underkomité for Transatlantiske og Europæiske Relationer 1995-2000; delegeret ved FNs Generalforsamling New York 1984, 1989 og 1997; medl. af regeringens Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg (SNU) 1982-88; Medlem IHB 2007 – 2012.


Professionelle bestyrelser mv.

Medl. af Radiorådet 1982-87, af best. for Danmarks Radio 1987-88, af repræsentantskabet for DONG 1989-2004, af best. for Alfred Berg Bank A/S 1993-2004 og for SAS-Danmark (tidl. DDL A/S) 1995-97, af repræsentantskabet for SAS 1997-2003. leder af Den 8. Europæiske Ungd.musik Festival, Malmø/Kbh 2002-04; medl. af best. for Diakonhøjskolen 1999-2002; Formand for Bestyrelsen Hjørring Vandselskab A/S fra 2010 - 2018; medl. af best. for Friplejhjemmet Liselund fra 2010 – 2013. Formand for bestyrelsen I Nordsøen Oceanarium 2014 - 21, Formand for Nordsøen Forskarpark, 2014 - 21, Medlem af bestyrelsen I AVV, 2018 - 21, medlem af Teknologirådets bestyrelse 2001 – 2009. Leder af Victor Petersens Willumsen-samling på Odden Herregård 2022-23. 


Partiaktivitet

Landssekretær for Centrum-Demokraterne 1974-77, næstfmd. 1977-78, landsformand 1978-87 og 2004-05; konsulent for Centrum-Demokraterne 1976-87; Christiansborg; redaktør Centrum-Avisen 1979-87. Tilknyttet Socialdemokraternes Udenrigsudvalg fra 2007 – 09; Medlem af Socialdemokraternes centrale Integrationsudvalg fra 2013 – 2014.


Bestyrelser mv.

Medl. af Humanistisk Fakultetsråd, KU 1971-72 og af Historisk Studienævn 1973-75; med, af Moderate Studenter, KU 1970, af Europæisk Samling 1976 og af Europa-Højskolen, Møn 1976; medl. af hovedbest. for Europabev. 1978-81; næstfmd. for Aktive Lyttere og Seere 1986-89; fmd. for foren. Aktiv Skolepolitik 1982-86; medl. af Komiteen for en Europ. Union 1983-85; fmd. for Den Danske Fælleskomité for Israel 1990-2001; fmd. Landsforen. Sind 2002; medl. af best. for Regnbuehuset, Fountain House 1997-99; medl. af best. for Hjørring Teater fra 2010 - 2016 ; medl. af best.Hjørring Kunstm, næstfmd. fra 2010 - 2017. Landsfmd. for DLO (Daginst. landsorganisation) 2008 - 2011; medl. af best. af Fountain-House Fonden 2009-10. Medl. Af bestyrelsen for AOF daghøjskole og oplysningsforbund, Hjørring fra 2012 - 2015. Fmd Vendsyssel Historisk Museum 2022 -


Diverse

Ordførende mester i frimurerlogen, Nordstjernen, Kbh 2003-11; Pressechef for Den Danske Frimurer Orden 2013 - 17, Deputy Grand Master, Den danske Frimurerorden 2016 -


Professionelt arbejde


Uafhængig demokratiseringsspecialist (leder af EU og FN demokrati projekter i bl.a. Kasakstan, Kirgisistan, Georgien, Vietnam, Azerbaijan og Kosova) fra 2003; Free lance demokratikonsulent for Danish Fellowship Center og UM fra 2007; Underviser i demokrati på Hjørring Sprogcenter 2011 – 2013; fast boganmelder og klummeskribent Nordjyske Medier fra 2007 - ; aktiv fortæller, foredragsholder og samfundsdebattør.


Bøger

Har bl.a. skrevet: Folkestyret og Unionsplanerne (1991); Ved Dæmonernes Port (1994) (med Steen Gade og Ove Fich); Frimureri Fortid eller Fremtid (2003); bidrag til antologi om Utroskab (2003); bidrag til Festskrift for Asger Baunsbak-Jensen (2003); 40 års jubelæumsskrift Pensionistbyen Liselund (2012)


Tildelinger

Ridder af Dannebrog.

Tildelt Ben Adam-Prisen 1992; Kaktus-Prisen 1999; Landsforeningen Danske Flygtningevenners Årspris 2000. Æresmedl. af Dansk Zionist Forbund fra 2000.