VI SKAL ARBEJDE FOR DET!

Denne ”månedlige klumme" bliver måske ikke min mest læste, men den er nok én af de vigtigste. Jeg hører af og til, mennesker sige, de ikke gider høre om demokrati. Men jeg bliver ved. Jeg holder fortsat foredrag og debataftener om demokrati. Jeg skriver stadig om det – bl.a. i denne kant. For demokratiet skal forsvares og underbygges i en verden, hvor nogle tror, at en autoritær styreform er lettere og bedre.

”Når valgdagen så er forbi, og parlamentarikerne har afholdt deres sidste folkemøde for de næste fem år…antager kampen om genfødelsen atter form af kamp for det daglige brød, der imidlertid hos parlamentarikerne hedder diæter!” Således skrev Adolf Hitler i ”Mein Kampf” (1925). En del af bogen er et generalangreb på demokrati og politikere. Hitlers vej til magten gik over ødelæggelse af demokratiet – ved hjælp af demokratiet. Vælgerne gav ham jo til sidst magten – og vi kender alle resultatet.

OGSÅ I DAG

Tonen i angrebene findes også den dag i dag. Ikke blot i de sociale mediers skraldespand – men også mellem ellers afbalancerede mennesker. ”Politikere lyver, meler blot deres egen kage, holder ikke hvad de lover, kender ikke til ”folket” ”og hvad der ellers siges mand og mand imellem.

Trumps sprogbrug er ofte blevet angrebet bl.a. med ordene ”sådan er de også i Amerika”. Men vi følger nu ganske godt med hos os selv. Er man uenig med en Minister, er hun ”utroværdig”, ”magtfuldkommen” eller ”kynisk”. Alle ved, at der skal 90 mandater i Folketinget til for at få sin vilje. Men da ingen partier (heldigvis) har flertal alene, må de bøje sig mod hinanden. Det ”koster”, for man må give og tage – ingen får hele sin vilje. Sådan er det jo i alle samarbejder: ægteskab, foreninger, arbejdspladser osv. Vi må bøje os mod hinanden, hvis det skal fungere.

ER DEMOKRATI NATURLIGT

Vi betragter demokratiet som naturligt og grundlæggende. ”Det er der bare”. Men virkeligheden er en anden. Store dele af Verden deler ikke det vestlige menneskesyn, respekten for det enkelte menneske og demokrati som styreform. De prøver at sætte konkurrerende systemer op – og nogle af dem, tiltaler andre lande. For udefra ser demokratiet jo ineffektivt og langsomt ud. Det er lettere og hurtigere, at én bestemmer. Kendsgerningen er imidlertid, at et et-mands styre er tvunget til at slå ned på anderledestænkende – mens demokratiets kendemærke netop er, at vi viser respekt for hinanden.

HUSK HISTORIEN

Vi skal huske vor egen historie. Mens demokratiet blev væltet i Tyskland, kom de autoritære synspunkter også til Danmark. Langt ind i borgerlige kredse blomstrede de antidemokratiske tanker. Kaj Munk blev eksempelvis aldrig demokrat. I national konservative kredse var kun Christmas Møllers standhaftighed grunden til, at man ikke blev løbet over ende. I 1940 forsøgte en gruppe af store erhvervsfolk og nogle kulturpersonligheder at få Christian den X til at afsætte den folkevalgte regering. Det lykkedes dog ikke pga Kongens modstand. Han havde åbenbart lært lektien under Påskekrisen i 1920. Men vi var tæt på.

Aktuelt tror jeg, de fleste blev overraskede over det statskup, der var under opsejling i Tyskland kort før jul. Igen var det den antidemokratiske højrefløj, der søgte at vælte demokratiet. Og USA's demokrati er fast under angreb. Trump – hans alliancer og retorik gav antidemokrater vind i sejlene. I de sidste dage har polariseringen udviklet sig til et rent cirkus, idet flertallet i Repræsentanternes Hus ikke kan enes om en formand. Her ønsker de yderliggående højreorienterede medlemmer at afpresse de mere moderate, for at få større indflydelse.

MAN KAN IKKE ALTID FÅ RET

Disse udfordringer er imidlertid ikke de eneste. Flere og flere mennesker verden over tror, at de har ret til at få ret. De vil bruge alle midler for at få det. Aktivister for forskellige sager bruger mere og mere voldelige midler. Man blokerer virksomheder, blokerer trafik og prøver at tage samfundet som gidsel. I nogle tilfælde kommer man med trusler mod politikere og ledende personligheder. Angrebet på Kongressen i Washington var et vanvittigt eksempel. Men ligegyldig hvor gode begrundelser, man har for et synspunkt – er det uacceptabelt at bruge trusler og vold i et demokrati. Disse aktivister er antidemokratiske på samme måde som de, de siger, de vil bekæmpe.

FÆLLES ANSVAR

Der skal to til at danse tango. Borgerne og politikerne skal have fælles spilleregler. Borgerne må erkende, at vi ikke altid kan få ret – af og til har andre mennesker også et godt argument. Vi må også indse, at selvom vi bliver hørt, kan det være, der er afgørende argumenter i en anden retning. Endelig må vi erkende, at de store udfordringer, det moderne samfund står overfor, er fyldt med dilemmaer og modsatrettede strømninger. Man klarer dem ikke lige med et snuptag.

Omvendt skal politikerne opføre sig ordentligt og seriøst. De skal lytte til argumenter og træffe en gennemtænkt beslutning. De skal ikke løbe efter den første og bedste mode strøm, der oppiskes af traditionelle og sociale medier. Det er ødelæggende for folkestyret, at et enkelt uheldigt tilfælde et sted i landet straks fører til krav om undersøgelseskommissioner eller lovindgreb. Hvor uheldigt og trist et eksempel end er, så skal de se på helheden. Er det et enkeltstående tilfælde skal man sikre, at det ikke gentager sig. Er det generelt, er der grund til at gribe ind.

Endelig er det afgørende, at politikere taler ordentligt til hinanden – lader være med at mistænkeliggøre hinanden og deres motiver.

DANMARKS VEJ

I øjeblikket er USA måske det mest udsatte demokrati, fordi hadefuld hetz og polarisering er blevet en naturlig del af dagligdagens politik. I Danmark har man nu valgt en anden vej, nemlig at partier, der er vidt forskellige, har fundet sammen i en regering. Forhåbentlig lykkes eksperimentet. Igen kræver det en accept af, at man må bøje sig mod hinanden og naturligvis vil det føre til påstande om løftebrud og andre onde ting. Men lykkes det, så vil det sikre, at en stor del af danskerne vil finde tryghed i den førte politik – og – hvad der måske er endnu vigtigere – vil det vise, at et demokrati bygger på samarbejde, at det kan fungere effektivt og at alle alternativer er værre. Held og lykke.

peter d


Ovenstående var min månedlige klumme i Nordjyska Medier 7.1.23 
Billedet viser en tidligere generation politikere. Dengang var formålet at "tale sig til hinanden" og ikke "fra hinanden". Lad os håbe, den metode kommer igen.