Skal vi lave et fortæller arrangement?


En del mennesker forbinder ordet ”foredrag” med en talerstol, et glas vand og et menneske, der står og læser op af et manuskript. Gab, gab!

Det er unfair, for sådan er ”foredragsholdere” normalt ikke i vore dage. Myten findes imidlertid.

 

Derfor kalder jeg mig ikke ”foredragsholder”, men ”fortæller”! Et arrangement skal være livligt – præget af smil, latter, alvor og eftertanke. Deltagerne skal ”have noget med hjem”. Mine fortæller-arrangementer bygger på disse elementer. Krydret med historier, oplevelser og eksempler – når man frem til udfordringerne. Derefter skal den enkelte selv tage stilling og bruge det af det sagte, man vil.

 

Et typisk arrangement varer 2-2 ½ time. Den første time med oplæg fra mig. Derefter lidt pause – og så debat og spørgsmål – deltagerne imellem – eller med mig. Jeg er opvokset med ”samtalens magi” – og den vil jeg gerne eksportere.

 

Fortællingerne handler om menneskers forhold og relationer. De handler IKKE om politik – selvom holdningerne måske kan få politiske konsekvenser for den enkelte.

Jeg deltager gerne over hele landet. Længde, indhold og geografi er op til arrangørerne.

 

Du kan kontakte mig på peter@duetoft.dk eller telefon 40546660.

 

Gennem tiden har jeg deltaget i mange arrangementer – store som små. Jeg har besøgt borgermøder, kommuner, organisationer, højskoler, menighedsdage, sogneaftener, loger, aktivitetscentre, virksomheder og meget mere. Flere har haft besøg af mig flere gange.


Vi kan også lave "Duetoft's forsamlingshus", hvor jeg  får aktiveret og inddraget deltagerne deltagerne. Denne model egner sig eksempelvis godt til borgermøder eller seminarer.

Nedenstående forslag er alene vejledende. Vi kan sagtens ”skræddersy” en fortælling.

 

 


 

1) Så opfør jer dog ordentligt!

 

Omgangsformen er ofte rå og ubarmhjertig i det moderne samfund. Pli og dannelse er glemte ord. Det kommer til udtryk i måden, vi taler til og omtaler hinanden på. Det kommer til udtryk på de sociale medier. Det kommer til udtryk, når vi skal hjælpe hinanden eller yde service. ”Jeg og mig” – har erstattet ” vi og os”.

Men hvad gør dårlig opførsel ved fællesskabet? Skader den minoritetsgrupper – og fjerner den fundamentet for folkestyret? Hvad er det egentlig, vi gør ved hinanden?

Ensomhed. Voldelige grupper. Vanvidsbilister. Snyd og bedrageri. Alt dette er følger af manglende respekt for vore medmennesker.

Arrangementet kan måske provokere én og anden – men det er ikke et lokalt ”brokke arrangement”. Der peges nemlig på veje mod et mere harmonisk samfund – og igennem dialog, inspirerer vi ofte hinanden til at ”gøre noget ved det”.


2) Demokrati er ikke sex'et!

Forudsætningen for et demokrati er, at man accepterer at naboen vil noget andet end én selv. Hvis man ikke gør det, er det vejen til et diktatur. Den medmenneskelige dannelse og forståelsen for fællesskabets nødvendighed har været forudsætningen for opbygningen af vort folkestyre.

 

I disse år er mediestunts, udspekulerede meningsskift, løb efter meningsmålinger og en hård tone med til at ødelægge vort demokrati. I stedet for at holde fast i en række grundlæggende værdier er man med til at skabe forvirring og usikkerhed i samfundet. Centralisering, regneark og fokus på effektivisering er en udfordring – ligesom globalisering, internationalisering og uhæmmet markedsøkonomi er det. Der er nok at tage fat på.


For nogen tid siden ringede en arrangør og spurgte, om jeg ville komme og fortælle. Det ville jeg gerne. "Hvad vil du tale om ?", spurgte hun. "Demokrati" - sagde jeg. Svaret var: "Vil du ikke nok finde et andet emne, demokrati er ikke sex'et!". Det er det måske ikke, men det er vigtigt. Demokratiet er under pres overalt i Verden - og hvis vi ikke vil drøfte det, så ender det galt.

 

Med erfaring fra arbejde i vort demokrati gennem mange år på mange niveauer og som tidligere leder af en lang række FN og EU demokratiprojekter verden over, lægger Peter Duetoft op til en debat om folkestyrets udfordringer og om,  hvordan vi redder demokratiet i en stormfuld verden.


3) Mental sundhed - hvor blev livsglæden af?

“Peter Duetoft, er en skattet foredragsholder og rejser landet rundt for at fortælle om forskellige emner med mennesker i fokus. Han formidler gerne sin store viden, indsigt, tolerance og hjertevarme videre til andre.” (aviscitat).

Ved fortællerarrangementet om livsglæde, lykke og mental sundhed, giver jeg eksempler på udfordringer, men også bud på leveregler og måder, der kan føre til mere livskvalitet. Det er en fortælling, der både underholder og skaber eftertanke.

Livsglæden findes i det nære. Hvis man åbner øjnene, er der så megen skønhed og så mange positive ting omkring os, men vi lægger måske ikke mærke til dem, fordi vi tager dem for givet eller prioriterer forkert. Og åbner vi os mod andre mennesker, opdager vi en hel verden af eventyr.

Naturligvis er der udfordringer – det skal man ikke se bort fra. Men livet består af valg. Vi har alle valget mellem positivt-negativ, lys-mørke, godt-slet. Det er de valg, der skaber livskvaliteten for en selv og for ens omgivelser. Dette er vigtigt I en tid, hvor stress og ensomhed er blevet “folkeeje”.

Mennesker har brug for hinanden. At leve er at leve for og med andre mennesker. Forståelsen for og lysten til fællesskab er under pres, ligesom adskillige andre af vore grundlæggende værdier, der er med til at gøre livet smukt og godt.

Peter Duetoft giver eksempler på udfordringerne, men giver også bud på leveregler og måder, der kan føre en anden vej.

Det er et rigtig positivt foredrag og en varm fortælling, der både underholder og skaber eftertanke, og så kommer smilet også frem. Det er jo en vigtig del af livsglæden


4) Hvorfor gør de det?

Tusindvis af danske kvinder og mænd er medlemmer af loger og  andre specielle organisationer. Ofte gennemfører de hemmelige ritualer ved optagelsen og ved andre særlige lejligheder.

Der er et væld af myter og fordomme omkring denne virksomhed. Dan Brown og andre forfattere bruger den lukkede verden som ramme for deres romaner. Konspirationsteorier florerer. Der er ikke det, der er ikke er logernes skyld: De styrer Verden, de har opbygget Washington og de stod bag 11.september.

Men, hvad er virkeligheden? Hvorfor bruger mennesker denne lukkede verden – og til hvad? Hvad er egentligt hemmeligt? Ganske enkelt: Hvorfor gør de det?

Peter Duetoft fortæller om én af de mest kulturbærende strømninger i vor internationale kultur. Han giver eksempler på den ideverden, man støder ind i og han lægger op til en diskussion om, hvorvidt der stadig er brug for dette ”frirum” i det moderne samfund. Er det i virkeligheden en dannelsesrejse, mennesker går ind til?

Måske er det slet ikke så hemmeligt, som de siger!


5) Duetofts forsamlingshus!

Peter Duetoft gennemfører ”forsamlingshuset” - med ham selv som den formidlende og debatskabende. Mødeformen er meget engagerende og involverende – både for  oplægsholdere og for publikum, der inddrages aktivt. Peter Duetofts rolle er – med en trådløs mikrofon i hånden – at skabe debat og dialog – både mellem eventuelle oplægsholdere indbyrdes og mellem oplægsholdere og deltagere. Det er ligeledes muligt at skabe ping-pong mellem tilhørere indbyrdes. Debatten kædes sammen til et både seriøst, humoristisk og lunt forløb af anekdoter, citater og eksempler. ( Højskolemanden, Niels Højlund, indførte denne mødeform for mange år siden i TV med stor succes).

Emner: Debatten kan handle om hvad som helst. Peter Duetoft sætter sig ind i hovedlinjerne i det emne, der skal diskuteres. Dette sikrer mødeledelsen og intensiteten i debatforløbet. Sammen med arrangørerne udvælger han på forhånd de dele af et emne, man skal lægge mest vægt på.

Praktiske krav: Peter Duetoft skal i god tid før arrangementet have klarhed over arrangørernes emneønske og oplægsholdere. Sammen med arrangørerne vil han drøfte prioriteringen indenfor emnerne ca. 1-2 uger før arrangementet. Samtidig får han en kort beskrivelse af eventuelle debattører og deres synspunkter. Ved mødet skal der være en trådløs mikrofon til rådighed, så Peter Duetoft kan bevæge sig rundt blandt mødedeltagerne. Arrangementets hovedformål er at aktivere mødedeltagerne så meget som muligt. Her lever mødeformen helt op til nutidens krav om involvering.

Erfaring: Peter Duetofts mangeårige erfaring som foredragsholder, samfundsdebattør, skribent etc. gør, at arrangementets forløb er sikret kvalitet. Går debatten ”død” eller kommer man ud ad for mange tangenter, kan Duetoft få debatten tilbage på sporet. Men han kan også være udfordrende, skarp eller søgende indenfor emnet – alt efter arrangørernes smag. Peter Duetoft optræder ved arrangementet som formidler og inspirator. Synspunkter og større viden om emnet tilkommer oplægsholdere. Men som Niels Højlund viste, kan formidlerrollen kun udfyldes, hvis man selv er både engageret og har en bred baggrund. Og det har Peter Duetoft.

Eksempler på “hidtidige kunder”: Skagens Byjubilæum, om Skagens fremtid. (2 gange), Retfærdigheden, Sæby, Grundlovsarrangement (4 gange), LO Brønderslev: forsamlingshus om kulturpolitik. Hjørring Kommune, debat om fremtidens hjemmehjælp. Odder Kommune: Borgerforsamlingshusmøde om budget (2 gange). Invalideorganisationerne i Birkerød. Invalideorganisationerne i Kokkedal. Herudover en række kulturhuse og virksomheder.


6) Moderator/ ordstyrer

Peter Duetoft har stor erfaring i mødeledelse - både når det gælder store og mindre møder. Han leder deltagerne afslappet, men fast gennem det planlagte program.